woensdag, maart 05, 2008

Tegenstem

Dichters voor Verdraagzaamheid

Vrijdag 7 maart 2008 vanaf 19 uur in De Mustang aan Het Pand te Waregem:

Optredens van o.a.: Dirk Vekemans, Staf De Wilde, Norbert De Beule, Han van der Vegt, Philip Meersman, Xavier Roelens, Kurt De Boodt, Eva Cox, Alain Delmotte, David Troch, Didi De Paris, Herlinda Vekemans, Bart Stouten, Richard Steegmans, Sven De Swerts, Michiel D'hont, Ivo Allewaert en Martijn Benders.

De presentatie is in handen van Olaf Risee. (De lijst met namen wordt nog aangevuld.)

Er wordt deze dagen veel gezegd over moslims en de islam.
Veel van wat gezegd wordt komt louter voort uit angst en wordt niet onderbouwd door feiten. Dichters voor Verdraagzaamheid wil op vrijdag 7 maart een meervoudige tegenstem laten horen. De avond is nadrukkelijk niet bedoeld vóór de moslims of tégen extreem-rechts. De avond is evenmin bedoeld om de problemen die er zijn in onze multiculturele samenleving te bagatelliseren. Wij vinden dat er op elke bevolkingsgroep en op elke religie kritiek geuit mag worden, maar dan wel gebaseerd op feiten. Wij keren ons tegen vage verdachtmakingen en valse insinuaties.
De avond is een pleidooi voor verdraagzaamheid, nuance, redelijkheid en dialoog. Een pleidooi vóór de ratio en tégen de angst.


Dichters voor Verdraagzaamheid is een initiatief van Michiel D'hont en Olaf Risee met de steun van de Wereldraad en compagnie de URN.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Olaf Risee.
Zie over de oorsprong en het opzet van één en ander ook dit bericht op de site van In Letterland

Labels: ,