donderdag, november 17, 2005

Tweespalt (2005/45)

Tweespalt: de gecomponeerde reikwijdte van wier
of het eeuwig en altoos gedonder van het hart?