dinsdag, maart 29, 2011

Verongelijkt

Missive voor Hendrik Carette

Gebelgd, gesjeesd, geschoren… Of alles inéén en ineens? Niet de kunst is het, Hendrik, om verongelijkt te zijn maar om jouw zeer – verongelijkt te zijn als het lot van de dichter tot in het diepst van zijn dagen – voor eeuwig en een dag in stijl te dragen.

Met grote groet,
P.

Meer info: Mededelingen over bijvoorbeeld de Nacht van de poëzie
en natuurlijk ook nog dit persbericht.Labels: