zaterdag, maart 19, 2011

Oude scheikunde

Stemmen uit de wereld (11)

De oude man heeft vele herinneringen, de jonge mannen kijken vooruit; hun leefwerelden verschillen duidelijk, maar ze vullen elkaar aan en zijn met elkaar verweven. In de humor en de lichtheid van hun gesprek, klinkt hun verbondenheid en hun vriendschap door. Ze stappen ieder in hun eigen pas, niet synchroon, geen van de drie bepaalt het ritme, de dynamiek ontstaat als vanzelf door hun bloedverwantschap. Die oude scheikunde houdt deze drie mannen bij elkaar als bondgenoten, omgeven door een onzichtbaar magnetisch veld, op hun tochten door het woud.

©Marie Julia Bollansée-2005

Vindplaats: Rather cold today - een video van Marie Julia Bollansée ©2005 - Video op dvdLabels: