zondag, juni 07, 2009

Wensdroom

Kleine en terloopse bedenking van een ander om vandaag misschien ‘ns voor de verandering helemaal mee te nemen tot in het stemhokje:

Misschien komt er ooit een ascetische elite die bereid is haar eigen voordelen in te perken ten voordele van het algemeen belang. Dan krijgen woorden als 'inzet voor anderen', 'leiding geven' en 'de verantwoordelijkheid opnemen' opnieuw de ouderwetse betekenis die ze in onze neo-liberale omgeving hebben verloren. Maar ik vrees dat ook dit een wensdroom is.

Vindplaats: Weerwerk – Jef Boven: De kloof tussen burger en politiek

Labels: ,