zaterdag, november 19, 2005

Is het de spade

Jan Met De Pet en Miet Met de Berenmuts, vandaag is het de spade die hen verbinden zal. Als in de echt! Planten, knotten, waden... Dit is onze dag. Dit is mijn natuur! Waar iedereen is zal vandaag mijn hart ook zijn. Overal en op alle plaatsen doen we mee. Nieuwe essen overal. Ter Vloet. Op de berm die paalt aan de Muisveldbeek. In de Sprietstraat lateraal tegenover Wallecan. En op het Vanneke liggen straks nog veel meer elementen vast. Knotwilg, houtkant, boskant, fijn struweel. In de grond, alles gaat er in. Als piketten van een tent. Dit is onze dag. Dit is mijn natuur! Hou me vast, ik klim. Want - naïef of niet - altijd zal er de keuze zijn tussen de brandbom en de boom!

Zaterdag 19 en zondag 20/11/2005: Gelukkig komt alles terug als het al niet gebleven is : De dag van de natuur.

Voor natuur - al dan niet verantwoord in beeld gebracht - die net nog iets lokaler is verwijzen we vandaag ook graag naar de site van De Torenvalk.