dinsdag, maart 01, 2011

Der Verwen

Stemmen uit de Wereld (8)

Het lighaam der verwen levert noch een' andere proeve uit, om van hare vernietiging in de mengeling te oordetien; want fommige verwen zo veel lighaam hebben, dat zy gene anderen verwen dulden konnen, zonder haar van hare natuurlyke hoedanigheden te beroven. Zodanig zyn de oker, het omber, de indigo en anderen naar evenredigheid.
Doch wanneer de konft en de reden de overeenftemming der verwen niet vereifchten, zoude de natuur ons dezelve aanwyzen, en verplicht daar toe byna altoos de genen, die haar niet dan flaafs kopieeren; want, 't zy men het licht of lynrecht op de Dagen,of weêiom gekaatft in de Schaduwen aanmerkt, kan het zich niet mede deededen, dan door teffens zyn licht mede te dee* len, 't geen nu eens dus, dan wederom zo is. Die zien wy in het licht der zonne, 't geen op den middag verfchilt van de hoedanigheid, die het des morgens en des avonds heeft. De maan heeft mede een'byzondere Couleur ; zo ook het vuur en een' fakkel.


Vindplaats: Beredeneerde beschouwing der schilderkunde. Door Roger De Piles,Lodovico Dolce en Jacobus de Jongh.


Labels: