woensdag, februari 23, 2011

Niet zonder de passies

Stemmen uit de wereld (7)

"3836. nadenken (5): als ik om me heen kijk, de kranten lees en het nieuws tot mij neem stel ik tot mijn verbazing vast dat vooral de kunstenaars hardop de waarheid zeggen. In een tijd van buiksprekende woordvoerders, leugenachtige bisschoppen, verkoopsmanagers, bankdirecteurs en politici, die allen het volk zogenaamd ter wille zijn maar alleen hun belangen verdedigen, zijn zij vrijwel de enigen (met uitzondering van hier en daar een wetenschapper die zich niet aan het kapitaal of aan zijn universiteitsideologie heeft verkocht) die goed hoorbaar zeggen waarop het staat. Zo maken ze waar wat Hume al zei en wat de neurowetenschapper Damasio nu voordurend herhaalt: het verstand kan niet zonder de passies. Geen wonder dat zovele ‘verlichten’ hen als romantische halvegaren voorstellen en hun terechte inzichten afdoen als retoriek, verbeelding en sentiment. "

Vindplaats: Jef Boven op Weerwerk - in 'De illuminatie van de burger' - Het precieze gebruik


Labels: