donderdag, februari 10, 2011

Digther-11/3-4

Het laatste nummer van jaargang 11 van Digther is uit. Met een dubbelnummer, én na de festiviteiten van november, wordt afscheid genomen van de formule zoals die tien jaar lang ten huize van Digther werd gehanteerd. Vanaf dit jaar krijgt Digther immers een nieuwe look en elke jaargang van het tijdschrift zal nog uit 2 nummers bestaan. Zij het dat die dan ook lijviger voor de dag zullen komen. Een jaarabonnement in de nieuwe vorm moet 15 euro kosten voor Vlaanderen en 20 euro voor Nederland (gegeven de zeer swingende portkosten).

Alle inzendingen blijven welkom!

Een korte inhoud van het laatste nummer van jaargang 11 staat intussen op de blog “De schaal van Digther”.
En is bereikbaar via deze link.


Labels: