dinsdag, januari 20, 2009

Digther 2009/4

Het nieuwste nummer van Digther is uit. Het is het winternummer van de bijna voorbije jaargang. Wat Digther is? Een blad dat met nietjes samenhangt? Een literair blad dat in de Westhoek begonnen is en daar ooit ook zal eindigen? Misschien, al doet plaats in dit opzicht geheel niet ter zake. En toch zal het nergens elders zijn dat we volgend jaar alweer het tienjarig bestaan van Digther zullen vieren: In de Westhoek van al onze plaatsen! Teruggetrokken, aan wind die gaat liggen verwant, maar vooral een Taalfout, dat ook en nog meer dingen is Digther.

Voor de volledige inhoud en voor meer info over het nieuwste nummer verwijs ik graag naar “De schaal van Digther”.

Labels: