zondag, februari 26, 2006

Heibel is terug!

Jaja, Heibel is terug! Wij ontvingen in dit verband het navolgende bericht:

"Uit onvrede met de flagrant in het oog springende wantoestanden in de Vlaamse Letteren en de artistieke wereld tout court, hebben wij besloten het satirisch-kritische tijdschrift ‘Heibel’ weer tot leven te roepen.
Omdat wij van mening zijn dat de echte pluralistische ‘Heibel’ slechts tien jaargangen bestond, nemen wij de draad weer op met Heibel 1, jg. XI.
‘Heibel’ zal worden uitgegeven op het oude kwartoformaat en met de orginele kaft van destijds.
Het eerste nummer (72 blz.) is zopas verschenen. Het bevat o.m. een uitgebeende analyse (deel 1) van het Vlaams Fonds voor de Letteren naast heel wat ‘Heibel in Lilliput’.

Mocht u geïnteresseerd zijn…
Een abonnement van drie nummers kost € 23,00, te storten op bankrekening 979-3986331-24 van Frans De Peuter, De Heikens 29, 2250 Olen.
Net zoals van Heibel jg. I, nr. 1 is de oplage van dit eerste nummer beperkt tot 100 exemplaren, die ditmaal genummerd en gesigneerd zijn.
Met Heibelse groeten,


Frans Depeuter
Robin Hannelore


In de volgende nummers zullen o.m. de volgende onderwerpen uitgebeend worden:
Het VFL (deel 2: tijdschriften, toneel…),
Toneel in Vlaanderen, Poëzie in Vlaanderen
De Ho van Humo, Moet alles kunnen?…

Alle informatie/medewerking omtrent deze thema’s is welkom."We zijn voorwaar benieuwd hoeveel Heibel we hier nog kunnen hebben!