vrijdag, november 12, 2004

Het Zuiden (Signalementen/6)

Het Zuiden lokt en laaft. Zuidwaarts gaat het! Zuidwaarts blijft het gaan. Geen andere "Real en prime-time", geen andere werkelijkheid dan die van de teruggedrongen tijd. Maar lang geen gimmick, lang geen Echternach op een ander werelddeel. Monarch-vlinders, autowrakken, de vallei van het vuur... Het hart drijft de benen aan. De stangen draaien om hun as. Krakend als een kamwiel, er is geen 'als'. Alles voor en met en op de fiets. Wat is een jaar dat in twaalf stukken valt? Maal maar aan! Van Canada tot in de Argentinië. En wat daar allemaal tussen ligt, de enige, unieke reden: fietsen om te bewegen! Fietsen om te bestaan! Moving south!